NNN (triple net lease) Kavramı

“Net Lease” ABD’de kiralama anlaşmalarında kullanılan ve kiracının kiranın dışında ödemekle sorumlu olduğu diğer masrafları gösteren terimdir. Bu masraflar genelde “three nets” olarak isimlendirilen emlak vergisi, sigorta ve bakım masraflarıdır. “Net Lease” hangi masrafların kiracıya ait olacağına göre kendi içinde “single net”, “double net” ve “triple net” olarak sınıflandırılabilir.  Ancak NNN lease dendiğinde (triple net lease olarak okunur) vergi, sigorta ve bakım (aidat) masraflarının kiracı tarafından üstlenildiği durum anlaşılmalıdır. 

STNL (tek kiracılı anlaşma – Single-tenant net lease)

NNN tipi yatırımlarda genellikle tek kiracı söz konusudur ve bu tip anlaşmalarda STNLs olarak adlandırılır. Aynı iş yeri altında bazı durumlarda birden fazla kiracı da bulunabilir, bu iki kiracının aynı alanı paylaştıkları durumlarda (örneğin bir kahve dükkanı ve gıda marketi gibi) tek bir NNN anlaşması yapılır. Riskin dağıtılması açısından genellikle birden fazla kiracının beraberce imza koyduğu ve kiralama değerinin sqf olarak belirtildiği NNN anlaşmaları olumlu değerlendirilmektedir.

 

NN Lease(Double net lease)

NNN’in bir başka varyasyonu kiracının sadece vergi ve sigortadan sorumlu olduğu NN lease veya  “Net-Net” lease anlaşmalarıdır. Bu tip bir anlaşmada ev sahibi örneğin çatının akmasından veya binanın yapısal durumundan sorumludur. NN lease’in getirisi bina masraflarının ev sahibine ait olmasından dolayı NNN’e göre daha yüksektir. 

Önceki Haberler

EB-5’da Önemli Değişiklikler

Trump yönetimi, EB-5 vize ücreti programını yöneten yeni kurallar yayınladı. Yayınlanan bu kurallar hakkında gayrimenkul endüstrisi uzmanları ucuz bir sermaye kaynağının artık kullanımının daha

Zillow Kullanımında 6 İp Ucu

Bildiğiniz gibi Zillow ABD’de çok kullanılan bir emlak ilan sitesi. Zillow MLS kayıtlarından temin ettiği emlakleri hem harita üzerinde gösteriyor, hem satıcı tarafından konulan