Fort Lauderdale 6. Miami 11. Sırada

PWC tarafından değişik meslek gruplarından, 1600 katılımcı ile görüşülerek hazırlanan 2018 yılı Emlak Piyasası Yeni Eğilimler raporuna göre Fort Lauderdale  ve Miami ABD emlak yatırımı piyasasında en hızlı yükselen bölgeler arasında yer almaktadır.

Yeni ve ikinci eldeki gayrimenkul fiatlarının seyri, uluslar arası finansal krizdeki kayıplarının tümünü geri kazanmış olarak gözükmektedir.

Toplam 78 bölge için yapılan araştırmada Fort Lauderdale  6. sıraya  Miami ise 11. Sıraya yükselerek yer almıştır. Seattle, Austin, Salt Lake City, Raleigh/Durham, and Dallas/Fort Worth  bögeleri  listedeki ilk beş sırayı oluştururken , West Palm Beach listede 41. Olarak yer almaktadır.

Son beş yıl içinde , Fort Lauderdalede aile ve iş yaşamındaki olumlu gelişmeler sonucu, 12-34 yaş arası nüfüs %12.4, hanehalkı geliri ise %8.6 artmıştır.

PwC çalışmasında güncel anket tekniklerini kullanmıştır. Seattle geçen sene 4. Olan konumundan bu sene birinciliğe gelmiştir. Bunda en önemli unsurların, demografik yapı,  yaşanabilirlik,  geçinme maliyeti, ve teknoloji ye adaptasyon olduğu görülmektedir.

Raporun orjinaline şuradan ulaşabilirsiniz.

All rights reserved for T4U Digital Agency 2017